Zojuist is de serie ‘Law, Liberty and Legislation’ afgerond. Het is een intensieve periode geweest om elke week een nieuw deel te produceren. Tegelijkertijd is het een enorm leerzame periode geweest. Het geeft zowel de druk om te produceren als de druk om begrijpend te lezen in een redelijk kort tijdsbestek. Een dubbele uitdaging dus. Des te meer omdat deels de besproken zaken op onbekend terrein liggen. Deze dubbele uitdaging zal ook de komende tijd aangegaan worden. Woensdag wordt Seriedag. Daar waar het gros der mensen, niet geheel onterecht, visuele series volgen kunt u hier terecht voor elke week een nieuwe aflevering uit een van de werken in mijn boekenkast. Op dezelfde wijze zoals nu is ondernomen zal per week een aantal hoofdstukken van een enkel boek besproken worden tot het boek in haar geheel besproken is. Welk werk er vanaf aanstaande woensdag besproken gaat worden is nog niet geheel duidelijk. Daarover binnenkort meer. Ook de komende periode zult u dus gewoon elke woensdag een artikel tegemoet kunnen zien. Dit uiteraard naast de gedachten die op het blog verschijnen.

%d bloggers liken dit: