In de wereld van liberalen neemt F.A. von Hayek een bijzondere positie in. Als vertaler en introductor van de ideeën van Mises onder Engelse academici verwierf hij zelf al snel een goede positie in het economische debat.  Zozeer zelfs dat hij regelmatig tegen, die andere grootheid uit de jaren ’30 op intellectueel niveau, J.M. Keynes streed. Hoewel ze beiden van een andere overtuiging waren, wisten ze elkaar veelvuldig te vinden en een aparte vriendschap ontwikkelde zich. Hun intellectuele paden scheiden zich definitief na het overlijden van Keynes in 1946. Hayek heeft dan zijn werk tegen de staat, op collectivistische leest geschoeid, ‘The Road to Serfdom’ gepubliceerd. In dat tijdsgewricht hebben de collectivistische regeringen daar geen boodschap aan. Toch blijft Hayek onverminderd doorwerken aan zijn economische en, met name, politieke theorieën ontleend en gebaseerd op de Oostenrijkse School. In de jaren zeventig begint hij met een serie essays die zich concentreren op wat wet, regelgeving en vrijheid nu werkelijk fundamenteel inhouden.

Het is deze verzameling van Essays die hier besproken zullen worden. Aan te raden is de essays zelf te lezen. Ze zijn een verademing voor de geest in de zin dat ze een licht werpen op de grondslagen van argumentatie die u dagelijks om u heen kunt horen. Hayek legt een wereld open die argumentatie ten bate van vrijheid mogelijk maakt. Het is namelijk moeilijk discussiëren als de handvatten slechts bestaan uit de premissen van het tegenovergestelde dat beargumenteerd wordt. Elke woensdag zult de komende tien weken een nieuw essay vinden aan de hand van ongeveer twee hoofdstukken.

Bij elke aflevering zult u de link vinden naar het het gehele document dat gebruikt is om te lezen, hier voor de eerste keer.

Veel leesplezier gewenst!

%d bloggers liken dit: