Inmiddels is er een week voorbij in de Verenigde Staten. Op zich niets vreemd, dat gebeurt ook daar elke zeven dagen. Nieuw is dat de overheid in ‘shutdown-mode’ is. Er is geen geld meer en dus gaat de overheid dicht. Wie dit ingezet heeft en waarom is eigenlijk al niet meer van belang. Veel interessanter is het om te kijken naar de praktijk van deze zogenoemde shutdown.

Er is geen geld meer om de overheid open te houden. Dat houdt in dat er ettelijke honderdduizenden werknemers naar huis gestuurd zijn met verlof. Toch? Ja en nee. De werknemers zijn inderdaad met verlof gestuurd, ofwel ‘furloughed’. Overigens een van de Engelse woorden met een aantoonbare Nederlandse basis. Dit woord heeft een aantal betekenissen, waaronder verlof. De term houdt niet per sé onbetaald verlof in. Dat dit ook  niet het geval gaat zijn wordt duidelijk uit het aannemen van een wet die de nu met verlof zijnde werknemers retro-actieve betaling van de afwezige tijd garandeert. Er is geen geld meer om de overheid open te houden. Dat houdt in dat er wel geld is om oorlogsmonumenten te vergrendelen voor het publiek. Gelukkig hebben de bezoekende veteranen daar maling aan. Heb je als jonge vent gevochten op Omaha of Iwo Jima, moet je ver na pensioengerechtigde leeftijd aan de slag tegen je eigen land om je gevallen vrienden een bezoek te kunnen brengen.

Er is geen geld meer om de overheid open te houden. Dat betekent dat websites als ’s lands grootste kostenpost als eerste dicht dienen te gaan. Bijvoorbeeld de website om gekidnapte kinderen te rapporteren. Dit is het, onder dezelfde bedoeling in Nederland opererende, Amber Alert. Dat is namelijk de enige wijze waarop de Amerikaanse overheid het land niet in totale chaos laat storten. Door een doorlinkpagina. De website stond namelijk nog gewoon online, hij was alleen niet meer bereikbaar. Hetzelfde geldt en gold voor sites van verscheidene andere overheidsdiensten, maar dan weer niet voor het privé-project van Michelle Obama meldt Breitbart.com in hetzelfde artikel. Er is geen geld meer om de overheid open te houden. Daarom is het van belang om opdracht te geven essentiële wegen te versperren en begraafplaatsen te blokkeren. Dit is niet alleen het geval in Tennessee. Het genoemde plaatsje is zo’n 75 jaar geleden gedoneerd aan de Verenigde Staten, inclusief de begraafplaats die teruggaat tot voor de Amerikaanse burgeroorlog. Terecht dus dat dit afgesloten wordt, aangezien de overheid dicht is. Ook het overmatig veel in films figurerende Arlington Cemetary is niet geheel ‘open for businuss’. Je mag er wel naartoe lopen, maar hoeft op geen enkele hulp te rekenen. Ook zijn enkele van de gebouwen die onderdeel uitmaken van de begraafplaats gesloten. Er is geen geld meer om de overheid open te houden. Terecht dus dat kinderen in ziekenhuizen geen pijnverzachtende programma’s meer krijgen. Die honden kwijlen toch alleen maar. Gelukkig is het schrappen van bovenstaande programma’s essentieel voor het voortbestaan van de Verenigde Staten. Het is dan ook maar goed dat er geen instructie is gegeven aan de National Park Service om het de burgers zo moeilijk mogelijk te maken. Hier vindt u nog een wat uitgebreidere lijst met essentiële maatregelen.

Het is een wat lange introductie, maar de vraag is dan ook wat dit betekent. Het schetst een beeld van een verwend kind dat de zin niet krijgt en hoopt door zoveel mogelijk mensen te terroriseren een zo groot mogelijke reactie te krijgen waarop mensen gaan roepen dat het gedaan moet zijn met deze ‘shutdown’. Het laat daarnaast het totale failliet van de federale overheid zien en bovendien geeft het een voorproef van hetgeen gaat gebeuren op het moment dat de federale overheid zich daadwerkelijk bedreigd gaat voelen. Het zal de eerste keer worden dat ‘onze generatie’ een geperverteerde overheid in haar naakte glorie gaat zien.

Dat de ‘shutdown’ gericht is op een zo groot mogelijk publiek effect in plaats van daadwerkelijk effect laat zien dat het niet draait om geld. Het draait om macht en invloed. Diegenen die dit nutteloze getouwtrek winnen zullen sterker uit de bus kunnen komen, zolang de schuld bij de tegenpartij gelegd kan worden. De ferme taal van beide zijden lijkt dan ook politiek voor de bühne te zijn. Dat is jammer, want hierdoor zal wederom een groot percentage van het almaar slinkende actieve electoraat afhaken en het heil elders zoeken. Dat is jammer voor het centrale midden waar de federale overheid zit. Voor hen die aan de ‘randen’ ervan opereren is het goed zaken doen. Alleen al daarom is het van belang dat deze ‘shutdown’ nog even voortduurt, hoe gek het ook klinkt. Dit wordt helemaal interessant aangezien er binnen een week ook nog een stemming aankomt over de verhoging van het schuldenplafond. Als dit plafond niet verhoogt wordt gaat de federale overheid van de Verenigde Staten, naast reeds moreel, ook openlijk failliet.

 

 

%d bloggers liken dit: