Het huidige wereldbeeld wordt in meerderheid bepaalt door oorlog, dreiging van geweld en de daarbij behorende randactiviteiten die het nieuws niet halen.

Er is een grote wereld buiten regulier nieuws om dat gebracht wordt door journalisten en verslaggevers. Deze bijdragen verschijnen bijna niet in het hierboven beschreven wereldbeeld, of ze verdwijnen vrij snel van het toneel.

Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van Sarin gas door syrische rebellen Maart jl. Althans dat zegt Carla del Ponte naar aanleiding van het door de VN uitgevoerde onderzoek naar die gifgas aanval in Maart. Een zoekopdracht naar Turkije, Sarin en de rebellen levert nog meer interessante informatie op. Deze beschikbare informatie zegt weinig over de gebeurtenissen in Augustus, maar schetst een beeld dat niet in de realiteit van reguliere media voorkomt.

Dit soort gegevens wekken vaak mijn interesse. Mijn vraag is dan ook of u, de lezer, ook geïnteresseerd zou zijn in diT soort aanvullend nieuws?
Er zal louter gelinked worden naar nieuwsberichten en artikelen, onderzoeken en verifieerbare commentaren. Voor artikelen op conspiratoir niveau verwijs ik graag naar de multitude van sites die daarin gespecialiseerd zijn.

Graag lees ik uw reactie.

%d bloggers liken dit: