In Deel 4 stipten we kort aan dat er een gegronde cultureel-historische reden is voor Rusland om interesse te tonen en te hebben in de gebieden waarin het nu onrustig of die nu tot Rusland behoren. Interesse is een ding, waarom onderneemt Rusland eigenlijk actie? Nederland heeft ook altijd wel interesse in wat er in België gebeurt, maar wij gaan niet België (indirect) binnenvallen. Speelt er dus meer? Kort antwoord: Rusland voelt zich, ook, genoodzaakt om in deze gebieden actief te zijn omdat er in Oekraïne neo-Nazi’s actief zijn, die zich nu in het centrum van de macht bevinden, die het niet zo op Russen hebben.

Om dit te begrijpen gaan we terug tot in de jaren ’30. De achtergrond hiervan ligt in de Holomodor (uitroeiing door honger) die Stalin uit liet voeren in Oekraïne. Dit hield, kortgezegd, in dat op systematische wijze alle mogelijkheden tot eigen voedselvoorziening werden onteigend en de centrale opslagplaatsen van het voedsel naar Rusland werden verscheept. Hierdoor stierven tussen de 2.500.000 en 7.500.000 Oekraïners in een jaar tijd. Sindsdien hebben veel Oekraïeners ‘niet zo’n goed beeld’ van Rusland.

Het Duitse Rijk werd dan ook, met name in het westelijke deel, met open armen ontvangen. Alras werd de Galicische SS-Divisie geformeerd. Saillant detail, het lied van die SS-Divisie is sinds 1991 het Volkslied van Oekraïne. Het bestaat overigens al sinds 1862. Deze SS-Divisie beging de nodige misdaden tegen de Russische bevolking van Oekraïne en werd na de Tweede Wereldoorlog in Italië geïnterneerd als de 1ste Divisie van het Nationale leger van Oekraïne. Polen, dat historisch met het westelijke deel van Oekraïne verweven is, zorgde ervoor dat zij niet naar de USSR afgevoerd werden. Wederom dus de invloed van Polen dat Oekraïne helpt. Veel van deze mensen vertrokken naar Engeland en de Verenigde Staten, alwaar een deel van hen nog leeft.

Die Galicische SS is nog steeds populair in het westen van Oekraïne. Niet heel vreemd, aangezien zij iets goed deden. Namelijk vechten tegen die zo gehate Russen. Vervelend echter dat het voor een groot deel om oorlogsmisdaden gaat. Hoe het ook zij, elk jaar wordt deze Divisie herdacht. Veteranen worden meestal een warm welkom. Politieke partijen als Svoboda, tot 2004 de Socialistische Nationale Partij, en organisaties als Rigth Sector, of equivalenten daarvan, identificeren zich er openlijk mee. Overigens is de wijziging naar Svoboda louter van cosmetische aard (p.2, goed stuk om helemaal te lezen). De partijtop blijft benadrukken dat zij onderdeel blijft van de sociaal-nationalistische beweging in Oekraïne.

Het zijn deze groepen die, in eerste instantie, ondersteund door de Verenigde Staten een belangrijke rol spelen in Kiev en bij de Maidan protesten. Dit soort groeperingen worden ook verantwoordelijk gehouden voor het escaleren van de gespannen situatie aldaar door op zowel burgers als oproer politie te schieten. Dat liet de Estse minister van Buitenlandse zaken weten aan de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Catherin Ashton. Interessant is in ieder geval dat zowel oproerpolitie als protestanten door dezelfde kogels om het leven kwamen. Een gegeven dat in Nederlandse media schijnbaar nooit doordrong.

Naast het Oekraïense leger zijn ook privé-legers en meerdere bataljons actief (geweest) in oost-Oekraïne. Twee daarvan zijn het Azov en Aidar Bataljon. Zij hebben intensief gevochten in de burgeroorlog in Oekraïne. Zo interviewde Nieuwsuur (vanaf 12:52) de commandant van het Azov bataljon, een zekere Biletsky. Op de achtergrond wappert vrolijk de SS Wolfsangel in de Oekraïense vlag. Dit is onderdeel van de nationaal-socialistische Svoboda vlag. Niemand die het opviel, maar dat komt wel vaker voor met SS-runen. Later noemt de NOS hem overigens wel extreem-rechts. Deze Biletsky zit inmiddels in het Oekraïense Parlement, samen met nog 7 neo-nazi’s. Hij is gelieerd aan de Right Sector, werd recent nog uitgenodigd te spreken in het Europees Parlement en is hoofd van een Patriotten van Oekraïne, een club die het volgende betreurt:

“Unfortunately, among the Ukrainian people today there are a lot of ‘Russians’ (by their mentality, not their blood), ‘kikes,’ ‘Americans,’ ‘Europeans’ (of the democratic-liberal European Union), ‘Arabs,’ ‘Chinese’ and so forth, but there is not much specifically Ukrainian,”

De tekst vervolgt:

“The reason for this situation is the mass propaganda of trans-myths that are foreign to us through advertising, television, laws and education. It’s unclear how much time and effort will be needed to eradicate these dangerous viruses from our people.” (bron)

Dit Azov-bataljon wordt in verband gebracht met verkrachtingen en martelingen van Russisch-sprekenden in het Oosten van Oekraïne. Dat geldt ook zeker voor het Aidar bataljon, meldt Amnesty Intenational. Onderwijl wordt deze realiteit in westerse media maar mondjesmaat genoemd of gewoon maar genegeerd, zoals door de ZDF. Ook de oligarchen in Oekraïne hebben zich in het conflict gemengd. De bekendste daarvan is Kolomoisky, de man van $1.800.000.000,- én gouverneur van een van de betwiste gebieden. Bij gebrek aan steun van de centrale regering bouwde hij zijn privé-leger van 20.000 man op zette dit in tegen de Russisch sprekende bevolking. Oekraïense bronnen melden dat hij, in ieder geval het Azov-bataljon van Biletsky financiert. Kolomoisky krijgt de verantwoording voor het stoppen van de russisch sprekende strijders in zijn regio. De russisch sprekende bevolking weet dus maar al te goed wat voor mensen er in de regering in Kiev zitten, of waar ze mee samenwerken.

Mooi verhaal voor tussendoor, recentelijk is hij gebrouilleerd met de regering, omdat hij zijn mensen inzette om in Kiev het gebouw van de nationale oliemaatschappij te bezetten. De reden was dat de directeur, een zakenpartner van hem, ontslagen was.

Terug naar onze eigen verhaallijn. Met kennis van deze achtergond in Oekraïne is het niet vreemd dat Rusland met argwaan de ontwikkelingen in Oekraïne bekijkt. In dat verband is ook de brand in het vakbondsgebouw in Odessa ineens een stuk onaangenamer. Daar verbrandden zo’n 40 mensen levend in het begin van mei 2014. We lezen bij de New York Times:

As the building burned, Ukrainian activists sang the Ukrainian national anthem (tevens het Galisische SS-divisielied, red.), witnesses on both sides said. (..) Swastika like symbols were spray painted on the building, along with graffiti reading “Galician SS”

Voor de volledigheid. De Times plaatst vraagtekens bij wie deze tekens heeft aangebracht en wanneer. Die voorzichtigheid is juist, maar wel wat naïef in het licht van het bovenstaande. Dan hebben we het nog niet over de filmpjes waarop te zien is dat mensen die zich uit een brandend gebouw werpen, vervolgens met stokken of staven bewerkt worden. Die kunt u zelf opzoeken.  Het gaat naar verluidt om datzelfde vakbondsgebouw. Russia Today heeft een mooi overzicht van de voorzichtigheid en het raamwerk om te bespreken wie nu eigenlijk die brand veroorzaakte. We zijn ermee bekend dat dit bedrijf door de Russische overheid betaald wordt en dat dit precies dezelfde constructie is als de NOS en de BBC.

Het beeld dat zo ontstaat is niet louter een Russische beer die aan de poorten van Europa staat te rammelen met waanideeen van herstel van het communistische of tsaristische rijk. Er ontstaat het beeld dat er wel degelijk gegronde argumenten te vinden zijn waarom Rusland het Russisch sprekende deel van de Oekraïense bevolking onder haar hoede wil nemen, en genomen heeft in het geval de Krim.

Conclusie

Afsluitend kunnen we concluderen dat zonder al deze kennis en achtergrond het gedrag van Rusland inderdaad volledig onberekenbaar en irrationeel is. Dan is het inderdaad mogelijk om bladen en opiniestukken vol te schrijven over wat Putin wil. Mét deze kennis echter, worden de acties van Rusland begrijpelijker. Zij zijn mede geïnteresseerd in die regio’s omdat de mensen die er wonen sociaal, cultureel en historisch verbonden zijn met Rusland, zoals we ook in het hoofdartikel van vandaag al schreven. Zij zijn mede geïnteresseerd in die regio’s omdat zij zien dat neo-nazi’s zich moordend, verkrachtend en plunderend door de Russisch sprekende delen van Oekraïne begeven hebben. Hier niets aan doen is alsof Vlaanderen zo behandeld wordt door Wallonië omdat ze Nederlands spreken en wij Nederlanders denken, meuh zal wel. We schreven hierboven dat de acties van Rusland in dit licht begrijpelijker worden. Dat wil niet zeggen dat alle acties van Rusland daarmee vanzelfsprekend goedgekeurd moeten worden of goed zijn. Het is met deze kennis echter ook niet vreemd dat moeder Rusland haar kinderen wil beschermen, desnoods gewapend.


Dit bonusartikel hoort bij Deel 4 van de serie Correspondent analyse. Morgen om 17.00 u. alweer Deel 5 van deze serie. Dan kijken we naar de conclusie: ‘de claim dat er meer goedkope arbeidskrachten richting West-Europa komen, zoals dit met de Polen en Roemenen het geval was, is ongegrond. Oekraïners mogen zonder werkvisum alsnog geen betaalde werkzaamheden uitvoeren. Voor arbeidsmigranten die het voornemen hebben illegaal in Europa aan het werk te gaan, zal het wel eenvoudiger worden de EU binnen te komen.’

Interessant? Deel deze analyse op Facebook, Twitter via de onderstaande knoppen en laat een reactie achter.

Lees hier deel 1: Een Associatieverdrag leidt tot een Oekraïens EU-lidmaatschap

Lees hier deel 2: Het Associatieverdrag leidt tot een geldstroom naar Oekraïne (Bonus artikel)

Lees hier deel 3: Het associatieverdrag zorgt voor minder democratische controle

Lees hier deel 4: Het associatieverdrag brengt een oorlog met Rusland dichterbij

De foto is gemaakt door: geen idee, maar we vonden hem nogal grappig.

%d bloggers liken dit: