Lezen is goed, luisteren is beter. Zeker als de lezing gegeven wordt door de grootste proponent van de Oostenrijkse School, Ludwig von Mises. Het is een lezing gegeven voor de Mont Pellerin Society. Deze club werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog als baken voor de laatsten der liberalen, wat nu klassiek-liberalen genoemd zouden worden. Deze club bestaat nog steeds en organiseert jaarlijks bijeenkomsten over de hele wereld.

Inhoudelijk gaat de lezing over de geschiedenis van vrijheid en eigendom en hoe zij hand in hand gaan. De kern van het betoog is dat privaat eigendom de voorwaarde is voor het vormen van tegenstand door de enkeling tegenover de massa. Daarmee vormt privaat eigendom de basisvoorwaarde voor vrijheid en daarmee voor een vrije samenleving danwel maatschappij. Het is in een dergelijke maatschappij dat kapitalisme kan groeien.

Belangrijker is echter het moment van deze lezing. Mises is dan net een paar jaar de Verenigde staten en als gevolg van invloeden van buitenaf dreigt de intellectuele basis van de vereniging te verzanden in onderlinge strijd over de richtingen die ze op kunnen. Met een gedegen overzicht van de economische geschiedenis laat Mises zien dat het vooral van belang is buiten de generaties om te denken en niet te blijven hangen in het eigen tijdsgewricht.

[sc_embed_player fileurl=”http://library.mises.org/media/Ludwig%20von%20Mises%20Archives/Liberty%20and%20Property%20Ludwig%20von%20Mises.mp3″]

Mises on Liberty and Property 42:59 minuten

%d bloggers liken dit: