Als Burgemeester Krikke van ‘s-Gravenhage zich een waarlijk burgemeester wil tonen had zij zich consistent op moeten stellen. Dat betekent niet alleen boeren uit Groningen de toegang tot den Haag verbieden. Dat betekent ook de toegang tot den Haag verbieden voor spelers die hebben bijgedragen aan de Groninger woede. Het zijn deze spelers die met hun geheime deal ruim 50 jaar geprofiteerd hebben. Die spelers staan aan de basis van de huidige morele onvrede, niet de boeren. Krikke beschermt met haar verbod eerder deze spelers dan de openbare orde.

Wiens openbare orde?

De vraag is wiens openbare orde Krikke hier beschermd. Het zijn niet de burgers van den Haag die geheime deals sloten met (inter)nationale bedrijven. Het zijn niet de burgers van den Haag die met excellentie en geheimhouding bejegend worden. Het zijn niet de burgers van den Haag bij wie Groningers verhaal komen halen.

Het argument ‘Openbare Orde’ is makkelijk te maken. 30 Tractoren in den Haag zijn natuurlijk een hele vertoning. De 100/200 demonstranten uiteraard ook. Het zou zomaar eens kunnen dat er mensen aansluiten die een gelijk doel hebben, die de afkeur van Haagse politiek delen. Het zou zomaar eens kunnen dat burger elkaar vinden in plaats van dat ze tegen elkaar ageren. Historisch gezien is er niets fijner dan een verdeeld volk.

Den Haag als symbool

Als zetel van de Staten-Generaal is den Haag bij uitstek de stad waar gedemonstreerd kan worden vóór én tègen overheidsbeleid. Waar anders kunnen boeren verhaal halen? Waar anders is er een symbolische omgeving om zich als gepiepelde Nederlander te manifesteren? Waar anders dan in het hart van wat rest van Neêrlands parlementaire democratie?

Als demonstraties op deze symbolische plek al met een ‘simpel’ openbare orde argument verhinderd en verboden kunnen worden is het slecht kersen eten in Nederland. Juist in den Haag zou het makkelijk moeten zijn te kunnen demonstreren. Het alternatief is geen alternatief. Het is de oplossing die men onwillige kinderen biedt terwijl de ouder weet fout te zitten. “Nee jantje, mama mag wel twee extra snoepjes uit de trommel. Mama is een volwassene.” Bij doorzeuren krijgt jantje toch een snoepje, opdat hij zijn mond houdt. De ongemakkelijkheid ligt in de aard van de demonstratie. Er wordt niet tegen beleid gedemonstreerd. Het is een demonstratie tégen het symbool ‘den Haag’. De aard van een dergelijke demonstratie weegt zwaarder dan ambtelijke besluitvorming en procedure.

Moreel onrecht bestrijden vereist geen goedkeuring

De crux is dat moraal niet aan overlegdriehoeken gebonden is. De schending ervan evenmin. De toenmalige Nederlandse overheid heeft in kongsi met (inter)nationale bedrijven ervoor gekozen het gas volledig op te maken. Er is gekozen dit volledig geheim te houden. Decennialang zijn Groningers bewust in het duister gehouden. Er is hen aangepraat dat ze spoken zagen, daar waar er daadwerkelijk lijken in de kast lagen. Meer over die tactieken leest u in het excellente stuk van Sietske Bergsma.

Of de staat juridisch verantwoordelijk dan wel aansprakelijk gehouden zal worden moge in de toekomst blijken. Moreel is ze aansprakelijk en daartegen heeft elk burger het recht om op te staan. Dat recht ontneemt mevrouw Krikke de boeren. Zij komen uit Groningen om voor dit diepste onrecht op te komen. Moreel onrecht kan op elke plek, op elk tijdstip bestreden worden. Daar is geen toestemming voor nodig. Geen overleg, geen openbare orde. Dat tegenhouden heeft niets met bescherming van die openbare orde te maken.

Met haar acties beschermt mevrouw Krikke niet de openbare orde, noch de burgers (van den Haag). Zij beschermt de Regering. Zij beschermt de opvolgers van de kongsi die het Nederlandse volk, de Groningers bewust cruciale kennis hebben onthouden, daar decennialang over zwegen, en die nu getoond zijn voor wat het is. Dat demonstratieverbod is moreel evengoed laakbaar, wat voor snoepje mevrouw Krikke de boeren nu ook toegestopt heeft.

De foto is gemaakt door: Milieudefensie

%d bloggers liken dit: