[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=aK3jF-xjiaM[/embedyt]De redenen om op de PVV te stemmen (vanaf 2:30) bestaan in de basis uit een enkel begrip: Souvereiniteit.

  • Monetaire souvereiniteit: beginnen met het terugtrekken uit de verdragen en afspraken die vanaf de jaren 70 hebben geleid tot de oprichting van de ECB en bijbehorende verdragen
  • Algehele souvereiniteit: bestaande verdragen, al dan niet eenzijdig, opzeggen. Alle verdragen.
  • Eigen grenzen: vanzelfsprekend onderdeel van het vorige punt
  • Eigen identiteit: Wat is dat? Wie bepaalt dat? Wordt dat überhaupt centraal geregeld zoals geïmpliceerd wordt? Dat lijkt mij, persoonlijk, van niet.
  • Geen Eurocraten: zie algehele souvereiniteit

Stel, dat het mogelijk is deze zaken in het Europees Parlement te regelen. Hoe groot denkt u dat de PVV dient te worden in het Europees Parlement om dit uit te voeren? Belangrijker is de vraag óf deze zaken überhaupt in het Europees Parlement geregeld kunnen worden.

Kort door de bocht is slechts het opzeggen van verdragen nodig. Dat is bij uitstek de taak van de Nederlandse overheid. Dat geldt op alle gebieden. Dan volgt een stemronde door alle landen, zonder Europees Parlement. Daarvan volgen onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de wederom onafhankelijke staat, zonder Europees Parlement. Lukken deze onderhandelingen niet, dan worden na enkele jaren de banden bevroren, zonder inmenging van het Europees Parlement. De ‘sleutel’ via de institutionele weg ligt dan ook niet in het Europees Parlement, maar hier in Nederland bij de overheid.

Wat gebeurt er in het Europees Parlement? De groep die geld op een andere manier wil verdelen zal voortaan het geld op een andere manier verdelen. In de basis verandert er niets. Daarbij komt het bezwaar van de samenwerking met andere partijen. Duidelijk zijn de volgende twee punten:

Ten eerste, zijn de partijen waar Wilders mee samenwerkt of wil samenwerken van, wat mij betreft, wat dubieus intellectueel en ideologische allooi.

Ten tweede, als de eerste tegenwerping geen enkele rol zou spelen, omdat ik er naast zit, dan nog verwatert ‘het Nederlandse belang’ in de grote groep van partijen die zich negatief opstellen ten aanzien van de EU.

Dan nog het grootste bezwaar. Zijn ideologische achtergrond is in het geheel niet gestoeld is op enige overtuiging die leidt tot een andere koers. Het is en blijft een collectivistisch programma. Het is hetzelfde collectieve mantra dat op Europees niveau wordt uitgesproken, maar dan slechts voor Nederlanders, in Nederland. Terwijl tegen de kosten en demping van economische activiteit nu juist zoveel weerstand aan het ontstaan is.

Uiteraard hoeft u het niet met deze zaken eens te zijn. Immers, elke stem wordt gehoord en brengt veranderingen met zich mee. Voor elk zulke tegenwerping over de, minimale, verbetering die zo toch ook bereikt kan worden verwijs ik u met liefde naar Ludwig von Mises (als u geen zin hebt om te lezen Youtube) Kort samengevat, het op andere wijze willen verdelen van de economische opbrengsten van de maatschappij zijn loten van dezelfde boom, namelijk het pretenderen beter te weten dan de mens zelf wat goed voor hem is en daarop gebaseerd beleid maken. Iets dat gedoemd is te mislukken.

Samenvattend is de oproep van Wilders inderdaad een goede toespraak, maar niet meer dan dat. Ook in het geval van een overgrote winst voor de PVV, zal de PVV in het Europees Parlement niets kunnen veranderen ten aanzien van de gewenste punten. Ook in het geval dat dit wel mogelijk is dan worden deze pogingen verwatert door de samenwerking met andere partijen, laat staan de tegenwerking door de partijen die het niet eens zijn met Wilders en de zijnen. Ten laatste ontbreekt het Wilders aan een ideologische constitutie die een andere oplossing voorstaat dan zij die reeds in de zetels der parlementaire macht zitten.

%d bloggers liken dit: