Op vrijspreker.nl is al enige tijd actie gaande om ‘het kwaad’ dat overheid heet uit de eigen levens te krijgen. Daarover is veel en vaak geschreven. Meestal gevolgd door discussies, gevolgd door revoluties. Echter, daar dient altijd een periode van openlijke repressie aan vooraf te gaan. Een andere mogelijkheid lijkt er niet te zijn om de daar besproken doelen te bereiken. Toch is deze mogelijkheid er. Het is de optie van de lange adem. Hans Hermann Hoppe hield over deze contra-beweging in 1997 al een uiterst interessante toespraak. Deze uitspraak ligt in de lijn van hetgeen deze website poogt te bewerkstelligen.

De essentie van de toespraak is dat de staat (en daarmee de haar besturende overheden) als monopolisten van vrede en gerechtigheid doen wat monopolisten doen. Namelijk de prijs verhogen en de kwaliteit verlagen en daarmee het gebied waarover zij monopolie hebben langzaam uitzuigen. De enige remedie hiertegen is op kleine lokale schaal tegenbewegingen te vormen die laten zien dat het monopolie van de staat ongegrond is.

Hiermee raakt Hoppe een kernpunt. Er is geen alternatief voor de staat, althans niet als men naar één vervangende entiteit op zoek is. Wil een ideologische jongeman of -dame ‘de staat’ veranderen dan zal hij/zij zich genoodzaakt zien tegen enkele honderdduizenden mensen het zwaard te heffen. Dit zal leiden tot een strijd die niet gewonnen kan worden. De staat met haar onuitputtelijke bron van inkomsten zal het immer winnen van de ideologisch bevlogen individu. Daarom hebben petities zo weinig effect, net als hervormingen en efficiëntieslagen. Hoezo zou de entiteit die het monopolie heeft in zichzelf snijden? Absolute macht corrumpeert absoluut, zoals Lord Acton pleegde te zeggen. Voor de staat is er geen reden om zichzelf te verminderen. Het is daarom dat een mogelijke slagingskans niet ligt in het bewandelen van ’s Rijks wegen, maar van eigen wegen. Op lokaal niveau belastingen indammen, publieke werken tegengaan door ze te privatiseren naar hen die op lokaal niveau hebben meebetaald. Zij hebben deze werken gefinancierd en zij dienen dan ook aandeelhouder in die werken te worden. Hierdoor verdwijnen diensten als brandweer, onderwijs, etc niet. Ze gaat slechts over op hen die het financieel mogelijk gemaakt hebben. Het gevolg van deze ontwikkeling is dan dat mensen op wie, op lokaal niveau, vertrouwd kan worden door de gemeenschap naar voren zullen kunnen komen. Het is onder deze omstandigheden dat de natuurlijke elite van socrates naar voren kan treden, de aristoi zal zijn kans krijgen.

Uiteraard is bovenstaande een magere samenvatting van de zeer makkelijk te lezen toespraak van Hoppe. Het doel dat hij voor ogen heeft valt echter samen met een van de doelen van deze site. Het inspireren van mensen om actief te worden in de eigen omgeving. U kunt niet het land veranderen, maar wel de mensen om u heen. Is het mijn doel u te veranderen zal dan ongetwijfeld bij u opkomen? Neen, het is mijn doel u te laten zien wat ik interessant vindt en als u van mening dreigt te zijn dat dit inderdaad interessant is, dan ben ik een gelukkig mens.

%d bloggers liken dit: