Deze uitspraak stamt nog uit de Koude Oorlog en de ideologische geïnspireerde detente tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika. Die spanning lijkt terug van weggeweest. Rusland dat ‘zomaar’ Oekraïne uit elkaar wil trekken en ‘zomaar’ Syrië ondersteunt. Binnen dat frame, ‘de Russen komen’, wordt ook, weer, ouderwets politiek bedreven. Zo is er ‘ophef’ over Amerikaans onderzoek Russische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun destabiliserende werking in Europa. Dat is hoe veiligheidsdiensten over het algemeen werken, ook de Amerikaanse. Deze algemene bekendheid wordt nu als nieuws gebruikt in het democratische proces binnen Nederland. Dat is een kwalijke zaak. Zeker omdat inhoudelijk niets bekend is, anders dan geruchten.

Geenpeil

Sinds 1 Juli 2015 is het mogelijk in Nederland om een referendum aan te vragen over een wet, mits een dergelijke aanvraag niet om gewichtige redenen is uitgesloten. Een trias van organisaties, Burgerforum EU, Geenstijl en Forum voor Democratie hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een referendum over de Associatieovereenkomst van de EU met Oekraïne aan te vragen. Dat is gelukt. Wat u ook van dit initiatief moge vinden, het bestaat en is in onze realiteit aanwezig. Op 6 April gáán mensen stemmen.

Dat dit tegen het zere been van den Haag is moge ook duidelijk zijn. De oproepen om niet te gaan stemmen, dat stemmen zinloos is, dat dit het verkeerde onderwerp is, de onwil om voldoende geld vrij te maken, de gemeenten die hierop anticiperen en deels daardoor gedwongen het aantal stemhokjes verminderen, allen zijn het voorbeelden die duidelijk maken wat de grondhouding van de politiek is.

EU

Die grondhouding heeft ongetwijfeld, deels, te maken met onze Nederlandse onbekendheid met referenda. Tien jaar geleden was het laatste referendum en dat was politiek geen succes. Mensen uit Urk werden live op TV live uitgelachen omdat ze meer dan 90% tegen stemden. Een beeld dat exemplarisch is voor de 2/3 meerderheid van Nederland die toen tegenstemde. Het huidige referendum, dat mogelijk gemaakt is via de Referendumwet, is wederom een onderwerp dat de EU aangaat. Het is dan ook niet vreemd dat er enige terughoudendheid zou bestaan vanuit den Haag om zich vol enthousiasme in de campagne rondom dat referendum te begeven.

Controle van het paradigma

Gelukkig hoeft de regering dat niet te doen, want nu is er het Amerikaanse onderzoek naar de Russische infiltratie binnen de EU. Althans, er is een geheim rapport dat niemand in heeft gezien, behalve de Telegraph. Overige, Nederlandse, media kunnen alleen speculeren. Interessanter is dat dit tot psychologische tactiek behoort. Het is een basisschool-tactiek en gaat ongeveer zo: “Ik hoorde van Jantje dat Keesje zich nooit thuis nooit wast, maar ik mag niet zeggen van wie Jantje het gehoord heeft.” U begrijpt, Klaasje gaat om met Keesje, dus Klaasje is ook een viezerik. Niemand wil geassocieerd worden met een viezerik. Klaasje gaat niet meer bij Keesje spelen.

In het stuk van the Telegraph wordt gemeld dat er geen specifieke partijen genoemd worden in het rapport. Toch weet het artikel te melden dat het gaat om partijen als Gouden Dageraad, Front Nationaal, Lega Nord en de nationalisten uit Hongarije als ontvangers van Russische gelden. Wordt Silvio Berlusconi ook onderzocht na zijn Krimbezoek? Of de linkse partijen in Polen die voor betere banden met Moskou zijn, of de Duitse zakenlieden die openlijk opriepen om, ten bate van de industrie in Duitsland, de sancties tegen Rusland op te heffen? Neen, aan de partijen die genoemd worden is te zien dat het gaat om uw denken. Worden burgers liever geassocieerd met Front National of met Duitse zakenlieden die vragen om normaliseren van een gespannen situatie die feitelijk niemand goed doet? Juist.

Middels dat associëren wordt ingegrepen in uw denken. Let wel, zowel de woordvoerder van de AIVD in de Telegraaf als de bron in het originele stuk van de Telegraph hebben het niet over concrete zaken als het aankomt op het referendum van Geenpeil: “Sources said arguments deployed in support of the referendum “closely resembled” known Russian propaganda.” Argumenten zijn uitingen van bepaalde visies, van denkrichtingen en ideeën. Wat hier staat is dat de denkrichting van de initiatiefnemers van het Referendum niet per sé stroken met die van het Amerikaanse, gewenste, beleid. Daar mag u van maken wat u wilt.

Conclusie

Er wordt inderdaad een onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van Russische veiligheidsdiensten binnen de EU. De vraag is alleen door wie. Deze Russische veiligheidsdiensten zouden een destabiliserende factor zijn. Dat is op zichzelf niets nieuws. Dat zijn veiligheidsdiensten wel vaker. Wel nieuw is dat psychologische trucs van stal gehaald worden binnen het paradigma van de Koude Oorlog. Op die manier worden normale mensen geweerd om zich te associëren met diegenen die omgang zouden hebben met de slechterikken uit de Koude Oorlog. Door hierop terug te grijpen wordt de oudere generatie herinnert aan de binaire wereld van Goed en Slecht. De jongere generatie kent ‘de Russen komen’ gewoon uit hun leerboeken, zoals hierboven. Jammer alleen dat dit ten koste moet gaan van het gebruik van een democratisch middel dat nota bene door onze eigen overheid mogelijk is gemaakt. Dat is een kwalijke zaak.

De foto is afkomstig uit een VMBO tekstboek waarin een cartoon van Arend van Dam gebruikt is om leerlingen te vragen wat zij denken dat de tekenaar met die cartoon zou hebben bedoeld.

%d bloggers liken dit: