De Oostenrijkse School is de wetenschappelijke onderbouwing van liberalisme zoals dat decennia op het Europese continent rondgewaard heeft. Middels logica, deduceren en observatie van die logica en deducties van de menselijke handeling in de praktijk is er een fundament gelegd dat de vrijheid, vrede en eigendom van private productiemiddelen voorstaat. In deze stroming binnen de economie wordt gebruikt gemaakt van concepten die door de tand des tijds bewezen zijn. Alleen daarom al zijn een aantal van deze concepten overgenomen door andere stromingen waarmee zij samen de economische studie vormen.

Toch is deze economische richting anders. Het oordeelt niet over beleid. Zegt niet dat een bepaalde richting goed is. Het wil slechts aantonen wat is. Wat een prijs is. Hoe deze tot stand komt. Wat de gevolgen zijn in situatie waarin een prijs niet tot stand kan komen. Zoals bijvoorbeeld wanneer er één enkele eigenaar zou zijn van alle producten, halffabrikaten of grondstoffen. Daarin zit geen oordeel over de ontstane situatie. Deze economische stroming is dan ook anders omdat zij geen bepaalde politieke richting promoot, of beleid voorstelt. Daar waar andere stromingen propageren dat op economisch terrein beleid x gevoerd moet worden om groep a te helpen of juist aan te pakken, blijft de Oostenrijkse School daar verre van.

Dat wil niet zeggen dat er geen consequenties kunnen volgen uit het aantonen van wat is. Dat is echter niet de taak van de ‘Oostenrijker’. Het tonen van de consequenties is aan diegenen die zich politiek of maatschappelijk bezighouden met economische vraagstukken. Het is aan hen om te tonen wat gedaan kan worden om de gevolgen van wat is, tegen te gaan als dit de vrijheid beperkt of te stimuleren als dit de vrijheid zou bevorderen. Door deze symbiose is de Oostenrijkse School in de Verenigde Staten welhaast synoniem geworden met vele bewegingen die om wat voor redenen dan ook een grotere vrijheid willen hebben van regulering en wetten. De Oostenrijkse School kan echter nooit de plek innemen van de politieke aspiraties van hen die voor een grotere vrijheid staan. Ze kan ‘slechts’ de wetenschappelijke, op logica gestoelde basis ervoor verzorgen.

Het is op dat vlak dat de meerwaarde ligt. Middels haar op de menselijke handeling, en daarmee op de praktijk van alledag, gerichte aanpak van economische vraagstukken zijn de theorieën van de Oostenrijkse School op alle maatschappelijke vlakken toepasbaar. Dit loopt van energiebeleid tot zorgverzekering en monetair beleid tot de EU die de hoeveelheid toiletwater in uw spoelreservoir bepaalt. Het is daarom dat deze stroming zich onderscheidt van de rest van het veld en onmisbare waardevrije wetenschappelijke schakels kan vormen tussen de wensen van hen die vrijheid nastreven en de praktijk.

De foto is gemaakt door: Mathew Winchester

%d bloggers liken dit: