Hoewel dit artikel gebaseerd is op een twee jaar oud rapport van de ECB en reeds geplaatst werd door Forbes.com is het de moeite waard door te lezen. Dit is met name het geval voor hen die geïnteresseerd zijn in op waarde gebaseerde economie en de rol die gel daarin speelt. De ontwikkeling van Bitcoin en gerelateerde of soortgelijke initiatieven sindsdien laten zien dat de markt ervoor niet alleen aanwezig is, maar dat mensen in steeds grotere mate vragen om betrouwbare ruilmiddelen om in de economie goederen te verkrijgen. Het theoretische raamwerk neergezet in de economische theorie door de Oostenrijkse School draagt dan ook een wezenlijke schakel bij aan de vervulling en onderbouwing van de wil van mensen om middels economische zekerheid tot bloei te komen. Het originele artikel is te vinden op Forbes.com

De ECB (Europese Centrale Bank) heeft als eerste een officiële studie van een centrale bank uitgebracht van de gedecentraliseerde cryptocurrency, beter bekend als, bitcoin genaamd “Virtual Currency Schemes.” Het neerbuigende en afwijzende gebruik van “Virtual Currency” en “Scheme” even terzijde latend kan in ieder geval gezegd worden dat deze studie op zijn minst een grote daad op haar palmares kan bijschrijven.

Door te claimen dat “De theoretische wortels van bitcoin gevonden kunnen worden in de Oostenrijkse Economische School,” heeft de ECB bitcoin voor altijd gekoppeld aan de uitgebreide economische erfenis van Menger, Mises en Hayek alsook aan de “Austrian Theory of the Business Cycle”. Deze erkenning is een direct gevolg van het monetaire theoretische werk van Friedrick von Hayek die velen inspireerde met zijn mijlpaal in 1976, het werk ‘De denationalisatie van geld‘.

Bitcoin vertegenwoordigt volledig die denationalisatie van geld omdat het geen toestemming vraagt om voort te mogen blijven bestaan en het geen politieke grenzen erkent aan haar circulatie. Zoals het rapport ook bevestigd zien voorstanders van Bitcoin het als “een goed begin om het monopolie van de centrale banken in de uitgifte van geld te beeindigen” daarbij “geïnspireerd door de voormalige goudstandaard.”

Economen uit de 19e en midden 20e eeuw kunnen makkelijk vergeven worden dat ze niet de digitale wereld van het internet met haar p2p raamwerk hebben voorzien, maar dat geldt niet voor moderne economen. Uit de eigen conclusies (op pag. 48), waar ze Linden Dollars gelijkstellen aan Bitcoin, volgt dat die moderne economen nog steeds niet begrijpen wat bitcoin is:

1. De ECB concludeert dat, indien geldcreatie op een laag niveau blijft, bitcoin geen risico voor prijsstabiliteit zal vormen. Dit is onjuist op twee niveaus. Ten eerste is de creatie van Bitcoin beperkt tot 21 miljoen met op het moment 8 plekken voor decimalen. Daardoor groeit het eerder door acceptatie en gebruik dan door monetaire expansie. Ten tweede, net als met goud, zilver en andere goederen die een monetaire component hebben is prijsstabiliteit een functie van de markt en niet van de centrale planners.

2. De ECB concludeert dat Bitcoin de financiële stabiliteit niet in gevaar kan brengen door haar lage volume en de beperkte connectie met de echte economie. In tegendeel, Bitcoin neigt ernaar de financiële stabiliteit en de algehele gezondheid van het financiële systeem te verhogen. De relatie van Bitcoin met de echte economie is alleen een zorg voor de gereguleerde en belaste economie, terwijl Bitcoin los daarvan kan opereren in de schaduw- of ‘originele’ economie ter waarde van zo’n 10 triljoen dollar. Overigens, middels het herhaalde ingrijpen in de markt is er niemand die meer gedaan heeft om de financiële stabiliteit in gevaar te brengen dat de ECB zelf.

3. De ECB concludeert dat Bitcoin op het moment niet gereguleerd of overzien wordt door enige publieke autoriteit. Het zou meer juist zijn te zeggen dat staatsgesponsorde regulering voor het grootste deel irrelevant is, vanwege de eigenschappen in het ontwerp van een peer-to-peer berekenings systeem. Gelukkig is dit echter een conclusie waar ik het nog wel mee eens kan zijn en ik zou aanbevelen dat dit zo blijft.

4. De ECB concludeert dat Bitcoin een uitdaging zou kunnen vormen voor publieke autoriteiten vanwege de onzekere juridische status en het potentieel om er illegale activiteiten mee te ondernemen. Hoewel de publieke autoriteiten zeker uitgedaagd zullen worden door de introductie van een monetaire eenheid die niet voor politieke doeleinden gemanipuleerd kan worden, heeft Bitcoin in sommige gevallen wel degelijk de mogelijkheid om te voorzien in een mogelijkheid om transacties te volgen die veel verder gaat dan nationale munteenheden of contant geld. Wat de autoriteiten het meest bezwaarlijk zullen vinden is dat met Bitcoin het geld tussen individuen wisselt en bedrijven daardoor niet meer ongelimiteerd gevolgd kunnen worden.

5. De ECB concludeert dat Bitcoin “een negatieve impact kan hebben op de reputatie van centrale bankeken, aangenomen dat het gebruik van dergelijke systemen aanzienlijk zal toenemen in het geval van een incident dat veel aandacht in de media zal krijgen, aangezien het volk een dergelijk incident zou kunnen opvatten als deels veroorzaakt door een centrale bank die haar werk niet goed doet.” Pretentieus als dit moge lijken, de ECB verklaart hier dat centrale banken als beschermers van het volk met betrekking tot betalingen een rol te spelen hebben omdat het hun reputatie is die zal lijden onder een eventuele waarin de veiligheid van bitcoin een rol speelt. Ten eerste is dat een veronderstelde verantwoordelijkheid, niet een gedelegeerde verantwoordelijkheid en los van de impact op hun reputatie, vertrouw ik me liever op de lex mercatoria.

6. De ECB concludeert dat Bitcoin binnen de verantwoordelijkheden van de centrale banken valt als gevolg van de eigenschappen die het deelt met betalings systemen. Uiteraard is dit niet het geval. Centrale banken zijn een vorm van centrale economische planning, dus hun verantwoordelijkheden zijn vanaf het begin al verdacht. Bitcoin vertegenwoordigt een immateriële wiskundige puzzel wiens bestaan louter en alleen beperkt is tot rechten van overdracht in een cloud-based openbaar kasboek. Het heeft meer verwantschap met een luchtgitaar dan een betalingssysteem voor doeleinden van controle.

Door het bevestigen van de superieure eigenschappen van bitcoin in haar rol in financiële innovatie identificeert de ECB precies waarom de verkwistende uitgevers van nationaal fiatgeld zich uiteindelijk bedreigd zullen voelen door zo’n gedecentraliseerde niet-politieke eenheid. Het rapport erkent het volgende met betrekking tot Bitcoin: a) “hogere mate van anonimiteit in vergelijking met andere digitale mogelijkheden,” b) “lagere transactiekosten vergelijken met traditionele betalingssystemen” en c) “meer directe en snellere voltooiing van transacties” door de afwezigheid van tussenschakels.

In het algemeen is de angst van de monetaire hoge heren tastbaar als de studie concludeert tot de belofte van voortdurende controle en toezicht. Ook voorspeld voor het klootjesvolk is een mogelijke oplossing voor de mondiale omvang en de onduidelijke jurisdictie ten aanzien van de problemen van regulering:

“Een mogelijke manier om deze situatie te boven te komen en quantitatieve informatie over de omvang van de fondsen te verkrijgen die in deze virtual currency schemes omgaan zou zijn om te richten op de link tussen de virtuele economie en de echte economie, daarmee bedoelend de overdracht van geld uit een bancaire omgeving naar de digitale omgeving. Digitale rekeningen moeten namelijk gevoed worden via geldoverboekingen, betaalkaaren of Paypal en daarom zou het een mogelijkheid zijn deze informatie op te vragen van geld instituten, bedrijven en Paypal.”

Echter, Michael Parsons, een voormalige medewerker van Emirates Bank (Dubai), Moscow Narodny Bank en KPMG Moskou, gelooft dat deze pogingen vruchteloos zullen blijken te zijn als hij uitlegt dat “Bitcoin ‘gereguleerd’ wordt door haar gebruikers en wiskunde. Bovendien is Bitcoin niet een munteenheid zoals fiatgeld. Het is een waarde overdracht systeem dat waarde krijgt alleen door haar gebruikers. De ECB, FED enz. hebben dan ook geen mandaat om de ‘virtual currency’ te controleren alleen omdat zij het (Bitcoin) zo noemen! Het zal dan gewoonweg ondergronds gaan. Bitcoin is als licht en lucht. Het is gratis in gebruik en overdracht. Het is in eigendom en gebruik door de mensen en NIET door de staat!”

Het roep het beeld op van comfortabel samenhokkende centrale bankiers op de veilige kustlijn als zij, kijkend naar de horizon, de gevaarlijke en instabiele virtuele munteenheden zien naderen. Het tegenovergestelde is echter waar want het zijn de centrale bankiers zich plotsklaps buitengaats bevinden. Zoals James Turk eens zei over Bitcoin haar analoge neef, “Wanneer men staande in een boot naar de kust kijkt is het de boot (fiatgeld) en niet het land (goud) dat heen en weer schommelt.”

De foto is gemaakt door: David Tan

%d bloggers liken dit: