Van 10 tot en met 12 April heeft in Wenen de 1e AEME-Conferentie plaatsgevonden. AEME is de afkorting voor Austrian Economics Meeting Europe. Dit initiatief is ontstaan bij de Europese deelnemers van Mises University van 2014 en richt zich op een interdisciplinaire academische kijk naar de Oostenrijkse School.

Als locatie voor de eerste conferentie is Wenen gekozen. Deze stad, liggend aan de rand van de laagvlaktes die zich tot in Hongarije uitstrekken, was van de late negentiende eeuw tot aan de eerste Wereldoorlog het culturele centrum van Europa. Cultureel in de brede zin van het woord. Niet alleen op muziek- of opera- en toneelgebied, maar ook in de wetenschappen was het Oostenrijks-Hongaarse Rijk leidend.

De Oostenrijkse School is de school die zich richt op het werk van economen die zich verbonden voelen met het werk van Carl Menger die in 1871, tegelijkertijd met Walras en Jevons, zijn subjectieve waarde theorie publiceerde. Dit waardebegrip in de economie is nog steeds leidend.

De 1e AEME conferentie heeft deze school als uitgangspunt genomen. Uit 7 landen binnen Europa kwamen jonge academici naar Wenen om hun onderzoek of interesses te presenteren. Dit onderzoek varieerde van onderzoek naar de phillips-curve tot aan moderne opvattingen over het calculatiedebat in de jaren ’30. De volledige lijst met onderwerpen vindt u hier. De dagen werden afgesloten met uitgebreide diners waarna de deelnemers zelf nog ervoor konden kiezen lang of kort na te praten, al dan niet ondersteund door Hell- of Weizenbier.

Gezien het plezier, de diepgang van de onderwerpen en het enthousiasme dat tentoongespreid werd door de deelnemers is besloten het vervolg plaats te laten vinden in 2016 in Praag. Wilt u meer weten over AEME of de conferentie? Bezoek ons dan op AEM-Europe.com

%d bloggers liken dit: