In Augustus 2014 vertelden twee enthousiastelingen aan elkaar begonnen te zijn met de vertaling van een Engels boek. Al snel bleek het om hetzelfde boek te gaan en de krachten werden gebundeld. Op 4 December aanstaande presenteren Dion Reijnders en Willem Cornax om 19.00-21.00 te Amsterdam hun eerste gezamenlijke vertaling ‘De armoede van economische gelijkheid‘.

Dit vertaalde werk, oorspronkelijk van de in Nederland vrijwel onbekende econoom George Reisman, is de eerste theoretische weerlegging van het, op dit moment in Nederland, populaire werk van Piketty. Doordat Reisman de theorie induikt en zich in eerste instantie niet richt op uiterlijkheden, zoals wellicht onjuiste data, ontstaat een gedegen weerlegging van het denkkader waarbinnen Piketty gelijk heeft. Reisman toont aan dat dit denkkader niet aansluit op de praktijk en introduceert dan ook een meer coherent kader dat zowel in theorie als praktijk toepasbaar is zonder schade aan de welvaart te berokkenen.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. In verband met de beperkte ruimte dient u zich aan te melden via info@economischearmoede.nl. Na aanmelding ontvangt u o.a. nadere informatie over de locatie.

Nu al een stuk lezen? Ga  naar economischearmoede.nl en vraag het gratis uittreksel aan.

%d bloggers liken dit: