2015

Een jaar verder. Een korte terugblik is gerechtvaardigd alsmede een vooruitblik op 2015, waarvoor mooie fundamenten zijn gelegd.

Vorig jaar schreef ik aan het einde van mijn nieuwjaarsbericht:

Verder zijn er vooral nog plannen en ideeën die vooralsnog worden tegengehouden door de tijd en ruimte ze uit te voeren.

Een van die plannen was de stille wens om een boek uit te geven en te kijken wat dit zou worden. Dat is inmiddels gelukt en ik dank dan ook iedereen die daar aan bijgedragen heeft, al was het maar door het kopen van een exemplaar. Een andere stille wens was al enkele jaren oud. Namelijk het bezoeken van Mises University in Auburn. Deze conferentie, tezamen met de vakantie ervoor in Wilmington en Washington, is een ontzettend inspirerend evenement geweest en heeft in ieder geval op concreet gebied geleidt tot de vertaling en plaatsing van mijn eerste stuk in het Engels. Meerdere zullen volgen. De derde doelstelling was het digitaliseren van Nederlands economisch werk dat door mij is aangeschaft. Dat tweede onderdeel is ruimschoots gelukt, het eerste is wat achtergebleven bij de verwachting. Gelukkig is die onvervulde verwachting niet een gebrek aan interesse geweest. Het lezen van al dat werk vergt veel tijd. Belangrijker nog, er hebben zich potentieel mooie ontwikkelingen voorgedaan die vorm gaan krijgen in 2015. Wat zijn die ontwikkelingen?

Ten eerste onderzoek naar (vroege) liberalen in Nederland. Er is redelijk wat over geschreven, maar door mijn aankopen is mogelijk een mooie aanvulling (her)ontdekt op het terrein van de economische theorievorming in Nederland. Daaraan gaat komend jaar aandacht besteed worden, zeer waarschijnlijk ook in het buitenland. Ook heb ik de smaak te pakken en is het de bedoeling de ingeslagen weg voort te zetten met twee nieuwe boeken. Beiden zijn nog nooit in het Nederlands verschenen. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormen en afbakenen van discussie over de werkbaarheid van collectivistische versus liberale systemen voor economie. Daarom zijn ze de moeite waard om in het Nederlands gelezen te kunnen worden.

Practisch gezien blijft deze site de basis voor commentaar en actualiteit. Het is leuk om te zien dat berichten her en der worden opgepikt in de VS en Spanje. Het is een streven dat te intensiveren komend jaar. Ook practisch is dat we een idee aan het uitwerken zijn om een aantal lezingen te geven die samenhangen met ‘De armoede van economische gelijkheid’.

U bezocht de website, in mijn ogen, massaal, met meer dan 160 verschillende bezoekers per maand. Ook als ik niet even regelmatig wat publiceerde, zoals in de afgelopen twee maanden. Mijn dank daarvoor. Het is mijn hoop dat u dat in dezelfde mate blijft doen in het komende jaar, zoniet meer.

Een gezond en gelukkig 2015 gewenst!

De foto is gemaakt door: vancityshots

%d bloggers liken dit: