2014

Vorig jaar is er ‘proefgedraaid’ met deze website. Het resultaat kunt u nog steeds aanschouwen op deze site. Het was interessant om alle reacties te peilen die buiten de site om binnen kwamen. Voor 2014 belooft dat in ieder geval een kleine basis aan potentiële lezers, welke met de loop der tijd hopelijk uit zal groeien tot andere proporties. In 2014 zal de aandacht blijven liggen bij de actualiteit, bezien tegen het licht van mijn eigen perspectief. Dit perspectief wordt gevormd door de denkers en tegendenkers van de liberale economische stromingen in het heden en verleden.

Nieuw in 2014 zal de verkenning zijn van werk uit Nederland. Er zijn weleens wat namen gevallen in eerdere berichten. In de afgelopen maanden zijn er veel inspanningen geweest ook daadwerkelijk werk van deze, en meer, aan te schaffen. De resultaten daarvan zult u op deze site terugvinden. Ook is een start gemaakt met het digitaliseren van Nederlands werk. In grote mate is dat al aanwezig op internet. De keuze om dit zelf toch te doen is tweeledig. Ten eerste wordt hierdoor de training in de theorie vergemakkelijkt en ten tweede dient het een basis te vormen voor een kennisplaats waar mensen direct werk kunnen vinden zonder eerst door allerlei andere auteurs te moeten graven. Hoe u die informatie aangeboden gaat krijgen is nog onzeker. Daar wordt aan gewerkt en het resultaat daarvan zult u hier dan ook kunnen lezen.

Verder zijn er vooral nog plannen en ideeën die vooralsnog worden tegengehouden door de tijd en ruimte ze uit te voeren. In ieder geval is de hoop dat u er onderdeel van uit wil blijven maken.

%d bloggers liken dit: